کاهش هزینه سفرهای تجاری در آمریکا

محققان آمریکایی بر این باورند سه هزینه اصلی و قابل کنترل در سالهای اخیر،هزینه های مسافرت ، سرگرمی و هزینه سفرهای تجاری هستند که معمولا این هزینه ها بطورسالانه در حال افزایش میباشند. انجمن ملی گردشگری (سفری تجاری) ایالات متحده آمریکا (NBTA)  The National Business Travel Association    پس ازبررسی های لازم  پیش بینی کرد که میانگین افزایش هزینه های هواپیما از 6 تا 10 درصد ، نرخ افزایش قیمت هتل 5 تا 7 درصد و افزایش نرخ کرایه خودرو 5 تا 7 درصد در سال است.
ادامه مطلب >>