پایانه های مسافربری اتوبوس اصفهان

سهم بیش از 90 درصد حمل ونقل برون شهری به شرکت های مسافربری واقع در ۴پایانه کاوه در شمال، صفه در جنوب، جی در شرق ، زاینده رود در غرب شهراصفهان اختصاص یافته است. بهسازي و نوسازي كامل ۴ پايانه مسافربري شهر همراه با افزايش خدمات ارائه شده به مسافرين کاهش سن ناوگان برون شهری با سن کمتر از 2 سال و به عنوان جوان ترین ناوگان کشور شناخته شده است.
ادامه مطلب >>