وظایف راننده قطار( لوکوموتیوران )

وظیفه یک راننده قطار جابجایی مسافر ویا باربرروی شبکه ریلی راه آهن می باشد. همچنین جابجایی لوازم وتجهیزات مهندسی به مکانهای مربوطه جهت ساخت وساز و... . در این مقاله با وظایف لوکوموتیوران بیشتر آشنا خواهیم شد. پس با تراول اینتر همراه باشید.
ادامه مطلب >>