رها سازی تانک از هواپیمای هرکولس که منجر به سقوط شد

رهاسازی محموله در ارتفاع پست بوسیله چترهای مخصوص ، عملی بسیار دشوار و خطرناک است و نیاز به تجربه بسیار بالایی دارد و تنها از خلبانان با تجربه در این کار استفاده میشود. چرا که این کار نیازمند یک هماهنگی بسیار ظریف و دقیق بین خلبان و لود مستر هواپیما میباشد.
ادامه مطلب >>