نکاتی درباره قطار که ممکن است ندانید

توسعه لکوموتیو بخار در اوایل قرن نوزدهم، در سرعت بی سابقه ای ،حمل و نقل مردم و کالارا در سراسر جهان جهان را تغییر داد. اولین قطار راه آهن آمریكا- بالتیمور و اوهایو- در سال 1830راه اندازی شد. و در طی دهه ها ،صدها مایل راه آهن کشور را از توسعه داند. از اولین لکوموتیوهای بخار تا قطارهای با سرعت بالای امروز، چیزهایی وجود دارد که شما ممکن است در مورد "اسب آهنی" ندانید.
ادامه مطلب >>