لوکوموتیوهای جدید Amtrak

مشتریان Amtrak   در نواحی مرکزی ایالات متحده آمریکا در حال حاضر ازلوکوموتیوهای کارآمد و سازگار با محیط زیست استفاده می کنند. لوکوموتیو های جدید که باهزینه 216.5 میلیون دلار در بودجه فدرال خریداری شده اند باعث کاهش 90 درصد در میزان انتشار و کاهش دو سوم مصرف سوخت در مقایسه با لوکوموتیو های قبلی شده است.
ادامه مطلب >>