تاریخچه قطار و شروع بکار آن درایران

مسافرت با قطار از دیرباز در ایران مرسوم بوده است.اگر خواهان آشنایی با تاریخچه شروع بکار قطار در ایران هستید تا پایان این مقاله با تراول اینتر همراه باشید
ادامه مطلب >>

راه اندازي اولين قطار گردشگری تبریز-مرز رازی در این هفته

مرز رازی خوی یا گمرک رازی خوی در بخش قطور واقع درشهرستان خوی در فاصله ۷۵ کیلومتری شهر خوی و ۵ کیلومتری شهر قطور و در مرز ایران با ترکیه قرار دارد.
ادامه مطلب >>