سریع ترین قطار های جهان

قطار نمی تواند مانند هواپیما بر روی اقیانوس به پرواز در آید، اما این بدان معنا نیست که قطار نتواند به همان سرعت هواپیما حرکت کند. خوشبختانه، برخی از قطارها در این جهان مدرن به همان سرعتی که هواپیما ها دارند، حرکت می کنند. در این مقاله به تعدادی از آنها اشاره میکنیم :
ادامه مطلب >>