وقتی که رعد و برق به هواپیما برخورد میکند چه اتفاقی میافتد

تصور کنید هنگام سفر با هواپیما در حال خواندن کتاب هستید و در حالی که زیر پتوی داخل سالن هواپیما در حال استراحت هستید ناگهان یک فلاش بزرگ و نورانی به هواپیما برخورد میکند.دراین حالت شما باید بترسید،خود را بغل کنید ویا به سراغ جلیقه نجات بروید!!!!پس چه اتفاقی می افتد وقتی که رعد و برق به هواپیما می رسد و چرا آنها به طور جدی آسیب نمیبینند؟
ادامه مطلب >>