تلاشهای نخستین بشر برای پرواز قبل از اختراع هواپیما

انسان از زمانی که خود را شناخته آرزوی پرواز را در سر می پرورانده است. در سالهای اولیه تلاش‌های او برای تحقق خواسته‌اش بی نتیجه ماند اما با گذر زمان و استفاده از تجربیات گذشته سرانجام  توانست آرزوی خود را محقق سازد و در  آسمان بیکران همچون پرنده ای به پرواز درآید.
ادامه مطلب >>