بزرگترین شبکه راه آهن دنیا

شبکه راه آهن ایالات متحده، با طول مسیر عملیاتی بیش از 250،000 کیلومتر، بزرگترین شبکه در جهان است. خطوط شبکه حمل و نقل حدود 80 درصد از کل شبکه راه آهن این کشور را تشکیل می دهند، در حالی که کل شبکه مسافری حدود 35،000 کیلومتر است.
ادامه مطلب >>