چرا برف قطار را زمین گیر نکرد؟

اگر در بارش برف کم سابقه اخیر تهران پرواز هواپیما ها کنسل شد، بزرگراه های مواصلاتی بسته شد و مسافرین در اتوبانها سرگردان شدند، این صنعت ریلی بود که همچون نگینی بر تارک صنعت حمل نقل درخشید و با کمتر تاخیر و یا کنسلی به خدمات خود ادامه داد.و این نکته از پتانسیل های بالای حمل نقل ریلی میباشد.
ادامه مطلب >>