کارل بنز اتوبوس موتوری را اختراع کرد

این ایده برای وی ساده بود: چون فروش اتومبیل هایش ابتدا کم بود، خیلی زود به فکر اختراع چنین ایده ای افتاد. برای اختراع این اتوبوس به منظور ایجاد مفهوم یک وسیله نقلیه موتوری که در دسترس عموم قرار گرفته باشد، بنز خیلی زود دست بکار شد.
ادامه مطلب >>