آشنایی با واحد لود کنترل

آیا شما می دانید برای یک پرواز مسافری چندین نفر از واحدهای سازمانی مختلف به غیر از خلبانان و مهانداران پرواز برای آماده شدن هواپیما برای پروازی ایمن و راحت سعی و تلاش می کنند؟ آیا تا به حال به این فکر کرده بودید که یک هواپیما چگونه تعادل خود را روی زمین یا هوا حفظ میکند؟ در اینجا قصد داریم شما را تا حدودی با واحد لود کنترل آشنا کنیم تا شما با خدمات و وظایف لود کنترل در یک ایرلاین آشنا شوید...
ادامه مطلب >>