بلیط قطار چیست؟


بلیط قطارعبارت است از سندی که با خرید آن و در دست داشتن آن مسافر میتواند سوار قطار گردد .

بلیط قطار چیست؟

انواع بلیط قطار

بلیط قطار قبلا به صورت دستی وبه شکل کوپن در ایستگاه های قطار به مسافران ارائه میشد اما بعدها با ارائه بلیط های مقوایی و کاغذی که دارای شماره سریال قرمز رنگی که در سمت راست بودند وبا چاپگرهای سوزنی مخصوص بلیط قطارصادر میگردید ، به مسافران داده میشد. 

توزیع بلیطهای قطار

این بلیط ها را نمایندگی های فروش به ترتیب سریال های ذکر شده  به تعداد  1000 بلیط خام تحویل  آژانس هایی که دارای مجوز فروش بلیط قطار و صدورآن را داشتند ارائه میشد.در حال حاضربا یکسان سازی شیوه فروش بلیط قطار این بلیط ها به صورت الکترونیکی صادر میشوند. مشخصاتی که در بلیط الکترونیکی قطاروجود دارد عبارتست از : بارکد ، مشخصات مسافر ، مبدا ، مقصد ، ساعت صدور ، تاریخ صدور ، شماره سریال-ردیف-سالن-کوپه قوانین کنسلی و خدمات پذبرایی و ...میباشد.لازم به ذکر است سیستم فروش بلیط قطار به  سامانه  ثبت احوال کشور متصل است. بلیط هایی که از آژانس های مسافرتی تهیه میشوند میبایست ممهور به مهر آن آژانس بوده و مسافران محترم حتما میبایست بلیط دریافتی و مشخصات مندرج در بلیط را در آژانس مربوطه بررسی نمایند.

همچنین باجه های کنترل بلیط قطار، از پذیرش بلیط های مخدوش، ناخوانا وغیر همنام جلوگیری میکنند.

جریمه کنسلی بلیط قطار

در بلیط های صادر شده درصد جریمه ها ذکر شده است. بلیط هایی که توسط نمایندگی های فروش بلیط قطار صادر میگردد از زمان صدور تا یک ساعت بدون جریمه ابطال میشودولی بعد از یک ساعت مبلغ جریمه10درصد جریمه در صورت کنسلی و استرداد شامل آن میشود

با توجه به شیوه های نوین بازاریابی و فروش قیمت بلیط های قطار به صورت شناور میباشد ودر بعضی از ایام سال  دارای تخفیف میباشد . لازم به ذکر است مسافران میبایست پس ازخرید بلیط اینترنتی قطار آن را به صورت چاپ شده همراه خود داشته باشند وبه ایستگاه راه آهن ارائه نمایند.   دیدگاه خود را بنویسید