بزرگترین شبکه راه آهن دنیا


شبکه راه آهن ایالات متحده، با طول مسیر عملیاتی بیش از 250،000 کیلومتر، بزرگترین شبکه در جهان است. خطوط شبکه حمل و نقل حدود 80 درصد از کل شبکه راه آهن این کشور را تشکیل می دهند، در حالی که کل شبکه مسافری حدود 35،000 کیلومتر است.

بزرگترین شبکه راه آهن دنیا

شبکه حمل و نقل ایالات متحده شامل 538 راه آهن (7 راه آهن کلاس  1 ،  21 راه آهن منطقه ای و  510   راه آهن محلی ) است  که توسط سازمان های خصوصی اداره می شود.  اتحادیه راه آهن اقیانوس آرام و  راه آهن   BNSF   از بزرگترین شبکه های راه آهن  حمل و نقل در جهان است.  شبکه راه آهن مسافری ملی Amtrak شامل بیش از 30 مسیر قطار و 500 مقصد در سراسر 46 ایالت آمریکا است.

در این کشور طرحی  برای ساخت 27000 کیلومتر سیستم راه آهن ملی با سرعت بالا در چهار مرحله تا سال   2030   در نظر گرفته شده است. ساخت نخستین قطار راه آهن کالیفرنیا، اولین پروژه راه آهن سریع در این کشور، در ابتدای سال 2014 به خوبی پیش رفت. سه مورد دیگر پروژه های خط راه آهن سرعت بالا در مسیر شیکاگو با ایندیاناپولیس ، راه آهن سرعت بالای تگزاس و مسیر سرعت بالای شمال شرقی  آمریکا در حال توسعه هستند.

 دیدگاه خود را بنویسید