آشنایی با واحد لود کنترل


آیا شما می دانید برای یک پرواز مسافری چندین نفر از واحدهای سازمانی مختلف به غیر از خلبانان و مهانداران پرواز برای آماده شدن هواپیما برای پروازی ایمن و راحت سعی و تلاش می کنند؟ آیا تا به حال به این فکر کرده بودید که یک هواپیما چگونه تعادل خود را روی زمین یا هوا حفظ میکند؟ در اینجا قصد داریم شما را تا حدودی با واحد لود کنترل آشنا کنیم تا شما با خدمات و وظایف لود کنترل در یک ایرلاین آشنا شوید...

آشنایی با واحد لود کنترل

در یک شرکت هواپیمایی واحد های بزرگ و کوچک بسیاری برای هماهنگی و تهیه مقدمات پرواز وجود دارند که شاید رقم آنها به 10 ها واحد برسد که لود_کنترل هم یکی از همین واحدها است.

لود کنترل از جمله واحد های حساس یک ایرلاین است, اين واحد با برخورداري از كاركنان آموزش ديده و با تجربه خود امر تهيه دستور العمل و نحوه بارگيري و همچنين محاسبات اوزان و وضعيت تعادلي بر روی زمین , آسمان و لحظه فرود هواپیما را برعهده دارد تا هواپیما پروازی ایمن و راحت را انجام دهد.

یک هواپیما دارای ساختاری متفاوت است و دارای محدودیت هایی است که در صورت عبور از آن امکان وقوع حادثه برای هواپیما بوجود می آید که در ذیل به آن اشاره می نماییم :

1- ممکن است توزیع مسافر بار جامه دان و سوخت در هواپیما به گونه ایی باشد که تعادل آنرا روی زمین, یا لحظه برخاستن و یا در طول پرواز به هم بزند.

2- ممکن است یک هواپیمای کاملا پر از مسافر بار جامه دان و سوخت برای کنده شدن از زمین خیلی سنگین باشد.

3- ممکن است وزن هواپیما هنگام پرواز به قدری باشد که بالهای فاقد سوخت توان تحمل آنرا نداشته باشد و صدمه ببینند.

4- ممکن است وزن هواپیما هنگام فرود بیش از توان تحمل ارابه های فرود باشد و به آنها صدمه بزند.

5- ممکن است بارگیری بیش از حد مجاز روی یک قسمت خاص از هواپیما موجب صدمه دیدن ساختمان هواپیما گردد که البته این صدمه دیدن ممکن است در همه موارد قابل رویت نباشد و در طول زمان عمر مفید هواپیما را کم کند.

به منظور جلوگیری از بروز هر یک از موارد مذکور و همچنین ارائه مطلوبترین طرح بارگیری یک هواپیما چه از نظر اقتصادی و چه از نظر ایمنی واحد لود_کنترل برای هر پرواز معیین اقدام به تکمیل فرم های لودپلن ، لود شیت و تریم شیت می نماید .

در یک جمله میتوان لود کنترل را اینگونه تعریف کرد:

کنترل اوزان و توزیع مناسب آن با ظرفیت قابل استفاده هواپیما و محاسبه نقاط توازن و تعادل پروازها بر مبنای محدودیت ها و رویه های جاری شرکت.

لود کنترل بوسیله سیستم های کامیپوتری از تعداد مسافر هر پرواز اطلاع کامل دارد و بر نحوه چینش مسافر در پرواز نظارت آنلاین دارد و در صورت کم بودن مسافر و نیاز تعادلی پرواز ردیف های خاصی از صندلی ها را برای اختصاص به مسافر مشخص و تعدادی را مسدود میکند تا با استفاده از نیروی وزن مسافران تعادل هواپیما حفظ شود و پرواز دارای بهترین شرایط تعادلی هنگام برخاستن و پرواز باشد.

هر هواپیما در زمانی که هنوز سوخت ، مسافر جامه دان مسافر و بار در آن لود نشده دارای یک مرکز ثقل اولیه است واحد لود_کنترل با توجه به وزن و نحوه چینش مسافر و همچنین وزن و چینش بار در انبارها که در فرم لود پلن مشخص نموده است و مقدار سوخت با توجه به موقعیت تانکرهای سوخت ( بالها و بدنه) اقدام به محاسبه مجدد مرکز ثقل هواپیما می کند که ممکن است مرکز ثقل مایل به جلو یا عقب هواپیما باشد که درنتیجه دماغه بالا یا پایین قرار می گیرد درست مانند یک کفه ترازو که سنگین تر از کفه دیگر شود. سپس بوسیله جدول محاسباتی دیگری با توجه به مرکز ثقل به دست آمده زاویه ای برای تنظیم سکان افقی هواپیما (بالچه ای درانتهای هواپیما) به دست می آید که با تنظیم سکان افقی در زمان پرواز با حرکت هواپیما به سمت جلو و برخورد جریان هوا با روی سکان افقی نیرویی در جهت مخالف تولید می شود و هواپیما تعادل خود را به دست می آورد.

این اطلاعات در آخرین لحظات قبل از پرواز توسط کارمند لود_کنترل در اختیار خلبان پرواز قرار میگیرند

 


      منبع

دیدگاه خود را بنویسید