وظایف راننده قطار( لوکوموتیوران )


وظیفه یک راننده قطار جابجایی مسافر ویا باربرروی شبکه ریلی راه آهن می باشد. همچنین جابجایی لوازم وتجهیزات مهندسی به مکانهای مربوطه جهت ساخت وساز و... . در این مقاله با وظایف لوکوموتیوران بیشتر آشنا خواهیم شد. پس با تراول اینتر همراه باشید.

وظایف راننده قطار( لوکوموتیوران )

یک راننده باید با تمام علایم ونشانه های خطوط آشنا باشد وهرگزازسرعت مجاز عدول نکند ودرهنگام طوفان وکولاک و... با سرعت کمتری حرکت کند.

داشتن مدرک دیپلم وفوق دیپلم برای گرفتن این شغل کفایت می کند، اما هرراننده قطار باید دوره ای آموزشی(تئوری وعملی) رابگذراند وبا شکل لوکوموتیو و واگن ها آشنا و وسایل نقلیه ریلی وهمینطورقوانین ومقررات آن آشنا گردد. لوکوموتیوران باید دارای تمرکزبالایی باشد ودرمواقع بروزحادثه قادر به حفظ آرامش وخونسردی خود باشد.

زمان کاری آنان بصورت شیفتی می باشد که بسیاری از اوقات مجبور بکار در شب ها و یا ایام تعطیل میشوند. گاهی رانندگان قطاریک کمک راننده هم دارند که تحت نظارت وی مشغول بکار هستند.

 

وظایف راننده :

1-بازبینی تجهیزات و قطعات قطار وهمینطور بخشهای مربوط به سوخت پیش از حرکت (البته در ابتدا و انتهای مسیر واحدهای بازرسی و تعمیرات وجود دارد که موارد فوق را مد نظر قرار میدهند.

2-داشتن ارتباط با مراکز کنترل در مورد اطلاعات مربوط به مسیرها و اشکالات احتمالی که ممکن است پیش آید.

3-آشنا بودن به مسیر سفر و توجه به علایم در طول راه.

4-آگاه کردن مسافران به اطلاعات مورد نیاز.

5-تست و بازبینی درب های خودکار(اتوماتیک)

6-سپردن قطار به راننده شیفت بعدی پس از بررسی تمامی بخشها.

 

هرفرد پس از گذراندن دوه های آموزشی یاد شده، بعنوان کارورز مشغول بکار می شود و سپس بعنوان راننده  لوکوموتیو پذیرفته می گردد. دوره کارورزی شامل سه پایه می باشد که پس از گذراندن هرسه پایه آن بایستی که برای راننده درجه یک شدن نیز سه پایه دیگر را در عرصه رانندگی لوکوموتیو بگذرانند.

 

تراول اینتر سایتی که شما می توانید بلیط قطار خود را براحتی تهیه نمایید.دیدگاه خود را بنویسید