مجوز بند الف اینترنتی


همانگونه که مستحضر هستید آژانس های هواپیمایی برای فعالیت خود میبایست از سازمان هواپیمایی کشوری مجوز فعالیت داشته باشند.این مجوز بر اساس ‌آیین‌نامه تأسیس و نظارت بر آژانسهای مسافرتی و جهانگردی هیأت وزیران دولت موقت انقلاب اسلامی در جلسه مورخ 58/3/7 بنا به پیشنهاد شماره 14.1366 مورخ 1358/2/24 وزارت اطلاعات و تبلیغات به‌استناد بندهای ش و ع ماده یک و ماده شش قانون تأسیس وزارت اطلاعات و جهانگردی آیین‌نامه تأسیس و نظارت برآژانسهای مسافرتی و جهانگردی‌مصوب گردیده است

مجوز بند الف اینترنتی

در صنعت گردشگری ایران به مجوز فعالیت فروش بلیط هواپیما مجوز بند الف گفته میشود.با توجه به پیشرفت تجارت الکترونیک که صنعت گردشگری نیز از آن مستثنی نبوده چند سالی است که فروش بلیط هواپیما بصورت اینترنتی با اقبال فراوانی مواجه شده ورشد قابل توجه ای داشته است.به همت و تلاش مضاعف سازمان هواپیمایی کشوری و در جهت جلوگیری از تخلفات و نظارت هر چه بیشتر،"گواهی صلاحیت ارائه خدمات فروش بلیط الکترونیکی" به فعالین این صنعت که شرایط لازم را داشته باشند ارائه میشود.لازم به ذکر است که اصطلاح مجوز بند الف اینترنتی بصورت غلط مصطلح گردیده و عنوان گواهی صلاحیت ارائه خدمات فروش بلیط الکترونیکی صحیح میباشد.

شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی آداک سفر پایا برای اولین بار در ایران مفتخر به دریافت این گواهینامه برای سایت تراول اینتر گشته است.

مجوز بند الف اینترنتیدیدگاه خود را بنویسید