لحظه برخاستن هواپیما (Take off )


برخاستن وسایل پرنده یا پرندگان از زمین فرایندیست  که متحرک به طور کامل از زمین کنده میشود. برای هواپیمایی که به طور افقی از زمین بلند میشوند، این حرکت شامل شروع حرکت در امتداد زمین در یک باند فرودگاه است برای بالن ها، هلی کوپترها و برخی از هواپیماهای تخصصی بالدار ثابت که هیچ باند پروازی مورد نیاز نیست ،نیروی برخاستن مخالف فرود است.

لحظه برخاستن هواپیما (Take off )

سرعت برخاستن هواپیما

سرعت مورد نیاز برخاستن هواپیما بسته به تراکم هوا، وزن ناخالص هواپیما، ضریب نیروی بالابر و پیکربندی هواپیما (موقعیت فلپ یا اسلات در صورت لزوم) متفاوت است.تراکم هوا توسط عواملی مانند ارتفاع و دمای هوا تحت تاثیر قرار می گیرد. این رابطه بین درجه حرارت، ارتفاع و تراکم هوا می تواند به صورت ضریبی ازارتفاع تراکم در اتمسفر بیان شود. در هواپیماهای تک موتوره یا دو موتوره ، خلبان باید با در نظر گرفتن طول باند و اطمینان از عدم وجود موانع سرعت مورد نیاز برای  take off  را در نظر بگیرد.اگر فاصله کافی از انتهای باند پرواز به درستی رعایت نشود خلبان عمل برخاستن را ریجکت میکند،حتی کوچکترین خلل در عملکرد موتورها میتواند باعث عدم take off  از سوی خلبان شود حتی اگر سرعت هواپیما به سرعت برخاستن رسیده باشد.خلبان برای برخاستن هواپیما با سه سرعت V1 وVr وV2 نیاز دارد که مجموعه سرعت های v نامیده میشوند.    V1 سرعت تصمیم گیری خلبان برای برخاستن از زمین است   و به عواملی مانند فشار ، دما ، تراکم هوا بستگی دارد.قبل از رسیدن به سرعتV1 خلبان میتواند عمل برخاستن هواپیما را متوقف کند ولی چنانچه به سرعت V1 رسیده باشد چاره ای جز برخاستن ندارد و باید به عمل take off ادامه دهد.

Vr سرعت کندن چرخ جلوی هواپیما از زمین میباشد که با زاویه تقریبا   20 درجه این کار انجام میشود.پس از کندن چرخهای دماغه، خلبان هواپیما را با زاویه تقریبا 3 درجه از باند جدا میکند.چنانچه در این مرحله خلبان در تغییر زاویه Vr اشتباه کند دم tail) (هواپیما به باند برخورد میکند.

V2  سرعت اوج گیری هواپیما است و پس از سرعت  V1 خلبان هواپیما را به سرعت ایمن و مورد نظر میرساند.بسته به طول باند پرواز و نوع هواپیما این مجموعه سرعت ها متفاوت است.برای مثال هواپیمای بوئینگ 747 در طول باند 1500متر نیازبه سرعت 290 کیلومتر بر ساعت دارد و میتواند سرعت خود را تا 910 کیلومتربر ساعت افزایش دهد.دیدگاه خود را بنویسید