هنر تئاتر


تئاتر یک شکل مشارکتی از هنرهای زیبا است که در آن ازبازیگران به صورت اجرای زنده برای نشان دادن تجربه یک رویداد واقعی یا تصوری از زمان قبل درمقابل مخاطبان زنده و در یک مکان خاص که اغلب یک سکوی نمایش است استفاده میشود.

هنر تئاتر

هنرمندان میتوانند از طریق ترکیب ژست، سخنرانی، آهنگ، موسیقی و رقص، این تجربه را به مخاطبان انتقال دهند. عناصرهنری دیگرمانند نقاشی های مناظر و هنرهای طراحی صحنه مانند نورپردازی برای افزایش تحرکات فیزیکی نیز دراجرای تئاتربکار گرفته میشوند.در تئاتر مدرن غربی، به طور عمده، از نمایشنامه های  یونان باستان،که در آن اصطلاحات فنی، طبقه بندی به سبک تم ها مختلف، شخصیت های سهیم وعناصراجراکننده آن ایجاد شده است،بهره گرفته میشود.

تئاتر مدرن

تئاتر مدرن، به طور گسترده ای تعریف شده است که شامل اجرای نمایش ها ، تئاتروموسیقی است. ارتباطات بین تئاتر و اشکال هنری باله، اپرا (که از اجرای صحنه و لباس با آواز و همراهی ارکستر استفاده می کند) و انواع هنرهای مختلف دیگر وجود دارد.

اولین اجرای تئاتر و اپرا

در سال 1597، اولین اجرای تئاترواپرا به نام  Dafne به اجرا درآمد  و سپس در طول قرن 17ام، اپرا به سرعت گسترش پیدا کرد و ابزار سرگرم کننده ای برای اشرافیان در بسیاری از نقاط اروپا، و در نهایت برای بسیاری از مردم در شهرها و کشورهای سراسر اروپا گشت. در ایران نیز انواع دیگری از تئاترمانند نقالی (داستان گویی)، «معرکه گیری».به وجود آمد.در قدیم تئاتر در ایران به صورت اجرای اروپایی آن وجود نداشته و به صورت خرده نمایش ها در مناطق مختلفی از کشور اجرا میشد.تئاترهای قدیمی در ایران رابطه بسیار عمیقی با زندگی پیامبران و وقایع دینی دارند که در اصول تئاتر تعزیه نامیده میشدند.تئاترها به شیوه مدرن غربی همانند دیگر مکاتب غرب در زمان قاجارها به ایران وارد شد.این دوره با شروع سفر ناصرالدین شاه در سال 1290 هجری شمسی به غرب اتفاق افتاد.  فاکتورهای اصلی برای مخاطبان یک تئاتر سالن نمایش ،کارگردان ، نمایشنامه نویس ، بازیگران ،بلیط ساده و ارزان تئاترمیباشد.ازدیدگاه روانشناسی در دنیای نمایش رنگها تاثیر زیادی بر مخاطب میگذارند.انتخاب رنگها معرف شخصیت افراد است.تحقیقات نشان داده است که در ایران افراد بین 16 تا 38 سال بیشترین مخاطبان تئاتر هستند و بیشترین منبع کسب اطلاع از زمان برگزاری تئاتر، سایت های هنری،نقد و بررسی منتقدین و دوستان هستند..بنابراین بهتر است برای تهیه بلیط ارزان تئاتراز قبل برنامه ریزی کنید.برای خرید بلیط تئاتر میتوانید از بخش فزهنگی سایت تراول اینتر دیدن قرمایید. بزودی شما میتوانید در صورت درخواست بلیط تئاتر گروهی از تخفیف استفاده نمایید.دیدگاه خود را بنویسید