کنترل کننده هواپیما


کنترل هواپیما (Aircraft marshalling)  انتقال یک سری سیگنال های بصری بین پرسنل زمینی و خلبانان در یک فرودگاه، ناو هواپیمابر و یا هواپیما است.

کنترل کننده هواپیما

مارشالینگ

مارشالینگ  یک ارتباط بصری یک طرفه بین مارشالر و خلبان هواپیما است. این ارتباط ممکن است به عنوان یک جایگزین برای ارتباطات رادیویی بین هواپیما و کنترل کننده ترافیک هوایی باشد. در فرودگاه ها، مارشالر خلبان را سیگنال می دهند تا چرخش، تسریع، توقف و خاموش کردن موتورها را به سمت ایستگاه پارکینگ یا باند پرواز ادامه دهد. 

وظایف معمول مارشالر هواپیما 

- کنترل وسیله نقلیه 'FOLLOW ME' و راهنمایی هواپیما در مسیر رمپ فرودگاه.
- کنترل هواپیما تا توقف نهایی در دروازه پارکینگ جت یا ایستگاه پارکینگ.
- ارتباط دائمی با عملیات زمینی کنترل ترافیک هوایی و برقراری ارتباط در مورد تمام تغییر مکانهای مرتبط.
-
کنترل زمینی عملیات در ارتباط با نامگذاری پارکینگ ها.
- اطمینان ازکنترل مناطق رمپ در تمام زمان ها.
-
داشتن یک مجوز رانندگی و درک کامل از الزامات و روال ایمنی رمپ.

نکاتی  که یک ماشالر باید توجه داشته باشد:

مارشالرهواپیما هرگز نباید ایمنی را نادیده بگیرد.
علاوه بر این، مارشالر هواپیما باید سیگنال های صحیح دست و بازو را به منظور هدایت هواپیما مطابق با روش مارشالینگ بداند.

وسایل و تجهیزات تخصصی مارشالرها 

جهت حفظ سلامت و هندلینگ بهتر کار مارشالر ها باید به یک سری وسایل مانند جلیقه های شبرنگ ، عینک آفتابی ، گوشی محافظ ،کلاه نقاب دار ، لباسهایی با پوشش مناسب در برابر سرما و گرما و...مجهز باشند.

                                            سیگنالهای مارشالینگ هواپیما

سیگنال های  بدنی  کمک می کنند تا مارشالر ها با خلبان بصورت بصری بدون گفتن حتی یک کلمه ارتباط برقرار کنند. بنابراین، مارشالینگ یک جایگزین برای ارتباطات رادیویی است.
دستورالعمل های اصلی برای مارشالر ها باید در یک منطقه برجسته ایستاده بوده و به هواپیما آسیب نرسانند. گاهی آنها ممکن است حرکات دستی یا بازوی اضافی را ترکیب نکنند و در طول عملکرد به عقب بروند.
در تصاویر بالا میتوانید نگاهی به سیگنالهای رمپ صعودی و معنای آن داشته باشید.   

                                   دیدگاه خود را بنویسید