اطلاعات پرواز


(پروازهای ورودی فردوگاه بین المللی امام خمینی (ره
ملاحظات وضعيت مبدا / از طريق زمان واقعی طبق برنامه شماره پرواز هواپيمايی
تاخير دارد ايروان 23:00 11:15 W51151 Mahan
بازرسی گمرک فرود آمد بمبئي 19:17 15:50 IR811 Iranair
فرود آمد نجف 18:49 18:10 IR3406/IR3410 Iranair
فرود آمد تفليس 18:36 18:30 A91717 Georgian
به زمين نشست فرود آمد بانکوک 19:54 19:35 TG527 Thai
تاخير دارد بغداد 20:15 20:00 IR3412 Iranair
به زمين نشست فرود آمد سليمانيه 19:50 20:10 QB2258 QeshmAir
به موقع ميلان 21:15 21:15 IR750 Iranair
به موقع نجف 21:15 21:15 QB2218 QeshmAir
به موقع دوبي 22:30 22:30 EK977 Emirates
به موقع پاريس 22:35 22:35 IR732 Iranair
به موقع کوالالامپور 22:40 22:40 D7776 Air
به موقع دوبي 22:50 22:50 IR658 Iranair
به موقع بغداد 23:15 23:15 QB2232 QeshmAir
به موقع باکو 23:25 23:25 J28005 Azerbaijan
به موقع دوبي 23:30 23:30 W5064 Mahan
به موقع استانبول 23:30 23:30 W5115 Mahan
(پروازهای خروجی فردوگاه بین المللی امام خمینی (ره
ملاحظات وضعيت مقصد / از طريق زمان واقعی طبق برنامه شماره پرواز هواپيمايی
پرواز کرد ايروان 19:41 07:00 W51150 Mahan
پذيرش مسافر تاخير دارد نجف 21:10 18:10 IR3411 Iranair
پرواز کرد تفليس 20:03 19:30 A91718 Georgian
آماده پرواز به موقع استانبول 19:45 19:45 HH7271 Taban
لغو شد نجف 20:00 20:00 IR3405 Iranair
پذيرش مسافر تاخير دارد دمشق 21:30 20:00 IR697 Iranair
در حال مسافرگيری به موقع دوبي 20:05 20:05 EK980 Emirates
در حال مسافرگيری به موقع دهلي 20:10 20:10 W5071 Mahan
پذيرش درب خروج به موقع بانکوک 20:45 20:45 TG528 Thai
پذيرش درب خروج به موقع گوانگ ژو 21:00 21:00 W5081 Mahan
لغو شد کوالالامپور 21:20 21:20 IR814 Iranair
پذيرش مسافر به موقع بانکوک 21:45 21:45 W5051 Mahan
به موقع استانبول 23:30 23:30 JI4805 Meraj
اطلاعات فرودگاه مهرآباد در دسترس نیست
اطلاعات فرودگاه مهرآباد در دسترس نیست
Alternate Text