اطلاعات پرواز


(پروازهای ورودی فردوگاه بین المللی امام خمینی (ره
وضعیت هوا ملاحظات وضعيت مبدا / از طريق زمان واقعی طبق برنامه شماره پرواز هواپيمايی
N/AN/A بازرسی گمرک فرود آمد 06:52 04:20 XC7761 Corendon
Cloudy          فرود آمد لندن 06:42 06:25 BA153 British
N/AN/A به زمين نشست فرود آمد دنيزلي 07:44 06:35 Y97192 Kish
10° Fair           تاخير دارد استانبول 07:25 07:25 I36604 ATA
11° Partly Cloudy      تاخير دارد ازمير 07:30 07:30 I36611 ATA
N/AN/A تاخير دارد دنيزلي 07:30 07:30 I36613 ATA
N/AN/A بازرسی گذرنامه فرود آمد دنيزلي 07:14 07:30 EP545 Iran
-2° Sunny          به موقع اسپارتا 07:50 07:50 QB2244 QeshmAir
11° Partly Cloudy      به موقع ازمير 08:00 08:00 HH7222 Taban
-2° Sunny          به موقع اسپارتا 09:00 09:00 ZV3010 Zagros
23° Sunny          به موقع دوبي 10:25 10:25 EK971 Emirates
Cloudy          به موقع مسکو 11:00 11:00 N49273 NordWind
24° Fair           به موقع دوحه 11:35 11:35 QR482 Qatar
10° Partly Cloudy      به موقع اربيل 12:30 12:30 W51171 Mahan
N/AN/A به موقع مزار شريف 12:45 12:45 RQ013 KAM
15° Clear          به موقع نجف 13:20 13:20 IR3468 Iranair
Partly Cloudy      به موقع تفليس 13:30 13:30 HH7234 Taban
10° Fair           به موقع استانبول 13:55 13:55 TK870 TurkishAir
10° Fair           به موقع استانبول 14:25 14:25 IR718 Iranair
23° Sunny          به موقع دوبي 14:30 14:30 W5060 Mahan
15° Clear          به موقع نجف 14:30 14:30 IA113 IraqiAirways
Partly Cloudy      به موقع آنکارا 14:50 14:50 W5119 Mahan
23° Sunny          به موقع شارجه 14:50 14:50 G9201 Air
14° Fair           به موقع بغداد 15:00 15:00 IA111 IraqiAirways
10° Fair           به موقع استانبول 15:00 15:00 W5113 Mahan
(پروازهای خروجی فردوگاه بین المللی امام خمینی (ره
وضعیت هوا ملاحظات وضعيت مقصد / از طريق زمان واقعی طبق برنامه شماره پرواز هواپيمايی
N/AN/A پذيرش درب خروج تاخير دارد 07:00 05:20 XC7762 Corendon
10° Fair           در حال مسافرگيری تاخير دارد استانبول 07:50 06:50 W5112 Mahan
Fog           آماده پرواز به موقع ميلان 06:50 06:50 IR751 Iranair
-2° Shallow Fog       پرواز کرد دوسلدورف 07:27 07:00 W5100 Mahan
23° Haze           آماده پرواز به موقع بمبئي 07:05 07:05 IR810 Iranair
Light Rain        پذيرش درب خروج به موقع پاريس 07:10 07:10 IR733 Iranair
10° Fair           پرواز کرد استانبول 07:46 07:25 TK879 TurkishAir
23° Sunny          پذيرش درب خروج به موقع دوبي 08:00 08:00 W5061 Mahan
Partly Cloudy      پذيرش درب خروج به موقع آنکارا 08:00 08:00 W5118 Mahan
Partly Cloudy      پذيرش درب خروج به موقع کلن 08:00 08:00 IR729 Iranair
Cloudy          پذيرش درب خروج به موقع مسکو 08:15 08:15 W5084 Mahan
10° Partly Cloudy      پذيرش درب خروج به موقع اربيل 08:15 08:15 W51170 Mahan
Fair           پذيرش مسافر به موقع وارنا 09:00 09:00 QB2207 QeshmAir
Fair           پذيرش مسافر به موقع وارنا 09:00 09:00 W51114 Mahan
Cloudy          پذيرش مسافر به موقع لندن 09:10 09:10 BA152 British
15° Clear          پذيرش مسافر به موقع نجف 09:20 09:20 IR3469 Iranair
Partly Cloudy      پذيرش مسافر به موقع تفليس 09:30 09:30 HH7233 Taban
10° Fair           پذيرش مسافر به موقع استانبول 10:00 10:00 Y97161 Kish
15° Clear          پذيرش مسافر به موقع نجف 10:15 10:15 JI4803 Meraj
23° Sunny          پذيرش مسافر به موقع دوبي 10:30 10:30 QB2202 QeshmAir
23° Sunny          به موقع دوبي 11:00 11:00 W5063 Mahan
Cloudy          به موقع مسکو 11:30 11:30 EP556 Iran
23° Sunny          به موقع دوبي 11:40 11:40 EK972 Emirates
Cloudy          به موقع مسکو 12:00 12:00 N49274 NordWind
Partly Cloudy      به موقع تفليس 12:00 12:00 ZV3069 Zagros
24° Fair           به موقع دوحه 12:45 12:45 QR483 Qatar
15° Clear          تاخير دارد نجف 14:00 13:00 I36632 ATA
N/AN/A به موقع مزار شريف 14:15 14:15 RQ014 KAM
Partly Cloudy      به موقع ايروان 14:15 14:15 W51150 Mahan
15° Clear          تاخير دارد نجف 14:50 14:20 IR3467 Iranair
Mist           تاخير دارد باکو 16:20 14:30 I36615 ATA
N/AN/A لغو شد سن پيترزبورگ 14:35 14:35 EP6575 Iran
اطلاعات فرودگاه مهرآباد در دسترس نیست
اطلاعات فرودگاه مهرآباد در دسترس نیست
Alternate Text