اطلاعات پرواز


(پروازهای ورودی فردوگاه بین المللی امام خمینی (ره
ملاحظات وضعيت مبدا / از طريق زمان واقعی طبق برنامه شماره پرواز هواپيمايی
تاخير دارد نجف 04:15 18:30 IR3404 Iranair
تاخير دارد بغداد 01:45 20:00 IR3412 Iranair
فرود آمد دوبي 23:44 23:30 W5064 Mahan
فرود آمد رم 23:47 23:40 AZ756 Alitalia
بازرسی گذرنامه فرود آمد کوالالامپور 00:42 23:40 D7776 Air
تاخير دارد تفليس 02:05 23:40 I35408 ATA
فرود آمد استانبول 23:51 23:45 TK898 TurkishAir
بازرسی گذرنامه فرود آمد بغداد 00:35 23:59 QB2232 QeshmAir
تاخير دارد نجف 07:30 00:00 IR3402 Iranair
بازرسی گمرک فرود آمد باکو 00:25 00:25 J28005 Azerbaijan
بازرسی گمرک فرود آمد آنکارا 00:22 00:45 IR714 Iranair
لغو شد استانبول 01:00 01:00 W5115 Mahan
به موقع استانبول 01:30 01:30 TK874 TurkishAir
لغو شد مسکو 01:45 01:45 S7951 Siberian
تاخير دارد مسکو 03:10 02:20 SU512 Aeroflot
به موقع استانبول 02:30 02:30 QB2214 QeshmAir
به موقع لندن 02:30 02:30 IR710 Iranair
به موقع دمشق 02:30 02:30 W5143 Mahan
لغو شد دمشق 02:45 02:45 RB373 Syrian
به موقع استانبول 02:50 02:50 HH7272 Taban
به موقع وين 03:00 03:00 OS871 Austrian
تاخير دارد استانبول 04:30 03:10 I35404 ATA
به موقع استانبول 03:20 03:20 KK6570 Atlas
به موقع استانبول 03:35 03:35 PC512 Pegasus
به موقع ابوظبي 04:00 04:00 EY343 Etihad
به موقع استانبول 04:15 04:15 TK872 TurkishAir
به موقع دوحه 04:25 04:25 QR490 Qatar
به موقع شانگهاي 05:00 05:00 W5076 Mahan
به موقع دوبي 05:00 05:00 EK975 Emirates
به موقع مونيخ 05:20 05:20 LH602 Lufthansa
به موقع استانبول 05:55 05:55 TK878 TurkishAir
به موقع لندن 06:25 06:25 BA153 British
لغو شد استانبول 06:55 06:55 JI4804 Meraj
به موقع دوبي 10:25 10:25 EK971 Emirates
به موقع کابل 10:45 10:45 W51102 Mahan
به موقع دوحه 11:35 11:35 QR482 Qatar
به موقع تفليس 13:00 13:00 HH7234 Taban
به موقع نجف 13:10 13:10 IR3430 Iranair
به موقع استانبول 13:55 13:55 TK870 TurkishAir
به موقع استانبول 14:25 14:25 IR718 Iranair
به موقع نجف 14:30 14:30 IA113 IraqiAirways
به موقع دوبي 14:30 14:30 W5060 Mahan
به موقع شارجه 14:50 14:50 G9201 Air
به موقع بغداد 15:00 15:00 IA111 IraqiAirways
به موقع نجف 15:00 15:00 EP585 Iran
به موقع استانبول 15:00 15:00 W5113 Mahan
به موقع بغداد 15:00 15:00 ZV3014 Zagros
(پروازهای خروجی فردوگاه بین المللی امام خمینی (ره
ملاحظات وضعيت مقصد / از طريق زمان واقعی طبق برنامه شماره پرواز هواپيمايی
تاخير دارد نجف 03:30 20:00 IR3403 Iranair
پذيرش درب خروج تاخير دارد کوالالامپور 01:05 01:05 D7777 Air
پذيرش درب خروج به موقع دوبي 01:50 01:50 EK978 Emirates
پذيرش مسافر به موقع باکو 02:35 02:35 J28006 Azerbaijan
لغو شد مسکو 02:45 02:45 S7952 Siberian
پذيرش مسافر به موقع استانبول 02:55 02:55 TK875 TurkishAir
پذيرش مسافر به موقع فرانکفورت 03:00 03:00 LH601/IR1601 Lufthansa
پذيرش مسافر به موقع مسکو 03:30 03:30 SU513 Aeroflot
لغو شد دمشق 03:45 03:45 RB374 Syrian
پذيرش مسافر به موقع وين 03:55 03:55 OS872 Austrian
پذيرش مسافر به موقع کابل 04:00 04:00 W51101 Mahan
پذيرش مسافر به موقع استانبول 04:10 04:10 TK899 TurkishAir
پذيرش مسافر به موقع رم 04:10 04:10 AZ757 Alitalia
به موقع استانبول 04:35 04:35 PC513 Pegasus
به موقع استانبول 05:00 05:00 KK6571 Atlas
به موقع استانبول 05:15 05:15 TK873 TurkishAir
به موقع ابوظبي 05:20 05:20 EY344 Etihad
به موقع نجف 05:30 05:30 ZV3013 Zagros
به موقع دوحه 05:35 05:35 QR491 Qatar
به موقع بيروت 05:45 05:45 IR661 Iranair
به موقع دوبي 06:35 06:35 EK976 Emirates
به موقع استانبول 06:45 06:45 IR719 Iranair
به موقع پاريس 06:45 06:45 W5106 Mahan
به موقع استانبول 06:50 06:50 W5112 Mahan
به موقع مونيخ 06:55 06:55 LH603/IR1603 Lufthansa
به موقع فرانکفورت 07:20 07:20 IR721 Iranair
به موقع استانبول 07:25 07:25 TK879 TurkishAir
به موقع گوته بورگ 07:30 07:30 IR727 Iranair
به موقع دوبي 08:00 08:00 IR658 Iranair
به موقع نجف 08:00 08:00 I35430 ATA
به موقع دوبي 08:00 08:00 W5061 Mahan
به موقع مسکو 08:15 08:15 W5084 Mahan
به موقع نجف 09:00 09:00 IR3415 Iranair
به موقع تفليس 09:00 09:00 HH7233 Taban
به موقع نجف 09:10 09:10 IR3407 Iranair
به موقع پاريس 09:10 09:10 AF755 Air
به موقع لندن 09:10 09:10 BA152 British
به موقع دوبي 10:30 10:30 QB2202 QeshmAir
به موقع نجف 10:45 10:45 JI4803 Meraj
به موقع نجف 11:00 11:00 EP584 Iran
به موقع دوبي 11:40 11:40 EK972 Emirates
به موقع نجف 12:30 12:30 QB2299 QeshmAir
به موقع دوحه 12:45 12:45 QR483 Qatar
لغو شد نجف 13:00 13:00 QB2217 QeshmAir
لغو شد ايروان 13:00 13:00 W51150 Mahan
به موقع نجف 14:00 14:00 HH7257 Taban
به موقع نجف 14:10 14:10 IR3431 Iranair
به موقع باکو 14:30 14:30 I35415 ATA
اطلاعات فرودگاه مهرآباد در دسترس نیست
اطلاعات فرودگاه مهرآباد در دسترس نیست
Alternate Text