ترتیب نمایش :

  • ارزانترین پرواز چارتری   تهران  به   مشهد  در تاریخ 1397/03/04
پرواز رفت مورد نظرتان را انتخاب نمائید.
تهران   به    مشهد
قیمت1,530,000 ريال
جمعه 4 خرداد 1397
ساعت پرواز : 22:15
زاگرس ایر
نوع هواپیما : BOEING-MD
شماره پرواز : 4027
ظرفیت : 5
تهران   به    مشهد
قیمت1,581,000 ريال
جمعه 4 خرداد 1397
ساعت پرواز : 15:10
کاسپین
نوع هواپیما : BOEING-MD
شماره پرواز : 040
ظرفیت : 9