ترتیب نمایش :

  • ارزانترین پرواز چارتری   تهران  به   کیش  در تاریخ 1397/03/04
پرواز رفت مورد نظرتان را انتخاب نمائید.
تهران   به    کیش
قیمت1,734,000 ريال
جمعه 4 خرداد 1397
ساعت پرواز : 17:45
زاگرس ایر
نوع هواپیما : بوئينگ ام دي
شماره پرواز : 4071
ظرفیت : 1
تهران   به    کیش
قیمت2,244,000 ريال
جمعه 4 خرداد 1397
ساعت پرواز : 18:35
معراج
نوع هواپیما : ايرباس
شماره پرواز : 2820
ظرفیت : 2
تهران   به    کیش
قیمت3,163,020 ريال
جمعه 4 خرداد 1397
ساعت پرواز : 17:40
سپهران
نوع هواپیما : BOEING-737
شماره پرواز : 4312
ظرفیت : 3
تهران   به    کیش
قیمت4,080,000 ريال
جمعه 4 خرداد 1397
ساعت پرواز : 17:15
Kish Air
نوع هواپیما : بويينگMD
شماره پرواز : 7081
ظرفیت : 5