ترتیب نمایش :

  • ارزانترین پرواز چارتری   مشهد  به   تبریز  در تاریخ 1397/03/07
پرواز رفت مورد نظرتان را انتخاب نمائید.
مشهد   به    تبریز
قیمت2,652,000 ريال
دوشنبه 7 خرداد 1397
ساعت پرواز : 13:00
آتا
نوع هواپیما : بوئينگ
شماره پرواز : 5616
ظرفیت : 4