ترتیب نمایش :

  • ارزانترین پرواز چارتری   مشهد  به   اصفهان  در تاریخ 1397/03/04
پرواز رفت مورد نظرتان را انتخاب نمائید.
مشهد   به    اصفهان
قیمت1,764,600 ريال
جمعه 4 خرداد 1397
ساعت پرواز : 22:00
تابان
نوع هواپیما : بوئينگ MD
شماره پرواز : 6209
ظرفیت : 3
مشهد   به    اصفهان
قیمت2,040,000 ريال
جمعه 4 خرداد 1397
ساعت پرواز : 16:30
زاگرس ایر
نوع هواپیما : B-MD
شماره پرواز : 4103
ظرفیت : 2