ترتیب نمایش :

  • ارزانترین پرواز چارتری   کیش  به   تهران  در تاریخ 1397/03/04
پرواز رفت مورد نظرتان را انتخاب نمائید.
کیش   به    تهران
قیمت1,581,000 ريال
جمعه 4 خرداد 1397
ساعت پرواز : 13:30
زاگرس ایر
نوع هواپیما : بويينگMD
شماره پرواز : 4050
ظرفیت : 3
کیش   به    تهران
قیمت1,836,000 ريال
جمعه 4 خرداد 1397
ساعت پرواز : 20:15
زاگرس ایر
نوع هواپیما : A-320
شماره پرواز : 4070
ظرفیت : 2
کیش   به    تهران
قیمت1,938,000 ريال
جمعه 4 خرداد 1397
ساعت پرواز : 17:45
Kish Air
نوع هواپیما : B-MD
شماره پرواز : 7124
ظرفیت : 2
کیش   به    تهران
قیمت2,397,000 ريال
جمعه 4 خرداد 1397
ساعت پرواز : 21:20
معراج
نوع هواپیما : ايرباس 320
شماره پرواز : 2821
ظرفیت : 3
کیش   به    تهران
قیمت3,163,020 ريال
جمعه 4 خرداد 1397
ساعت پرواز : 20:30
سپهران
نوع هواپیما : BOEING-737
شماره پرواز : 4313
ظرفیت : 2
کیش   به    تهران
قیمت8,160,000 ريال
جمعه 4 خرداد 1397
ساعت پرواز : 23:00
Kish Air
نوع هواپیما : بويينگMD
شماره پرواز : 7080
ظرفیت : 5
کیش   به    تهران
قیمت8,160,000 ريال
جمعه 4 خرداد 1397
ساعت پرواز : 16:30
Kish Air
نوع هواپیما : بويينگMD
شماره پرواز : 7152
ظرفیت : 5