ترتیب نمایش :

  • ارزانترین پرواز چارتری   کیش  به   کرمانشاه  در تاریخ 1397/03/07
پرواز رفت مورد نظرتان را انتخاب نمائید.
کیش   به    Bakhtaran
قیمت3,049,800 ريال
دوشنبه 7 خرداد 1397
ساعت پرواز : 07:00
Kish Air
نوع هواپیما : فوکر
شماره پرواز : 7096
ظرفیت : 4