ترتیب نمایش :

  • ارزانترین پرواز چارتری   اصفهان  به   مشهد  در تاریخ 1397/03/04
پرواز رفت مورد نظرتان را انتخاب نمائید.
اصفهان   به    مشهد
قیمت2,550,009 ريال
جمعه 4 خرداد 1397
ساعت پرواز : 19:45
تابان
نوع هواپیما : BOEING-MD
شماره پرواز : 6210
ظرفیت : 1
اصفهان   به    مشهد
قیمت3,060,000 ريال
جمعه 4 خرداد 1397
ساعت پرواز : 18:30
زاگرس ایر
نوع هواپیما : B-MD
شماره پرواز : 4102
ظرفیت : 2