ترتیب نمایش :

  • ارزانترین پرواز چارتری   اهواز  به   تهران  در تاریخ 1396/12/05
پرواز رفت مورد نظرتان را انتخاب نمائید.
Ahwaz   به    تهران
قیمت1,861,600 ريال
شنبه 5 اسفند 1396
ساعت پرواز : 20:15
Kish Air
نوع هواپیما : بوئينگ MD
شماره پرواز : 7030
ظرفیت : 3