ترتیب نمایش :

  • ارزانترین پرواز چارتری   اهواز  به   تهران  در تاریخ 1396/09/21
پرواز رفت مورد نظرتان را انتخاب نمائید.
اهواز   به    تهران
قیمت1,664,000 ريال
سه شنبه 21 آذر 1396
ساعت پرواز : 21:45
ساها ایر
نوع هواپیما : بوئینگ
شماره پرواز : 161
ظرفیت : 6
Ahwaz   به    تهران
قیمت1,872,000 ريال
سه شنبه 21 آذر 1396
ساعت پرواز : 23:00
Kish Air
نوع هواپیما : بوئينـــگ MD
شماره پرواز : 7030
ظرفیت : 3
اهواز   به    تهران
قیمت2,444,000 ريال
سه شنبه 21 آذر 1396
ساعت پرواز : 22:15
کاسپین ایر
نوع هواپیما : بوئینگ
شماره پرواز : 019
ظرفیت : 4
اهواز   به    تهران
قیمت3,016,000 ريال
سه شنبه 21 آذر 1396
ساعت پرواز : 19:00
تابان
نوع هواپیما : بوئینگ MD
شماره پرواز : 6276
ظرفیت : 3
اهواز   به    تهران
قیمت3,744,000 ريال
سه شنبه 21 آذر 1396
ساعت پرواز : 18:00
آتا ایر
نوع هواپیما : بوئینگ MD
شماره پرواز : 5628
ظرفیت : 3
Alternate Text