ترتیب نمایش :

  • ارزانترین پرواز چارتری   اصفهان  به   تهران  در تاریخ 1396/09/21
پرواز رفت مورد نظرتان را انتخاب نمائید.
اصفهان   به    تهران
قیمت2,808,000 ريال
سه شنبه 21 آذر 1396
ساعت پرواز : 15:10
آتا
نوع هواپیما : B-737
شماره پرواز : 5703
ظرفیت : 2
اصفهان   به    تهران
قیمت3,120,000 ريال
سه شنبه 21 آذر 1396
ساعت پرواز : 19:50
آتا
نوع هواپیما : B-MD
شماره پرواز : 5701
ظرفیت : 7
Alternate Text