ترتیب نمایش :

  • ارزانترین پرواز چارتری   اصفهان  به   تهران  در تاریخ 1396/12/02
پرواز رفت مورد نظرتان را انتخاب نمائید.
اصفهان   به    تهران
قیمت2,288,000 ريال
چهارشنبه 2 اسفند 1396
ساعت پرواز : 20:30
زاگرس ایر
نوع هواپیما : B-MD
شماره پرواز : 4066
ظرفیت : 4
اصفهان   به    تهران
قیمت2,288,000 ريال
چهارشنبه 2 اسفند 1396
ساعت پرواز : 20:20
آتا
نوع هواپیما : B-737
شماره پرواز : 5701
ظرفیت : 3