ترتیب نمایش :

  • ارزانترین پرواز چارتری   اصفهان  به   مشهد  در تاریخ 1396/12/02
پرواز رفت مورد نظرتان را انتخاب نمائید.
اصفهان   به    مشهد
قیمت1,040,000 ريال
چهارشنبه 2 اسفند 1396
ساعت پرواز : 13:00
آتا
نوع هواپیما : بوئينگ737
شماره پرواز : 5705
ظرفیت : 9
اصفهان   به    مشهد
قیمت1,040,000 ريال
چهارشنبه 2 اسفند 1396
ساعت پرواز : 11:55
کاسپین
نوع هواپیما : BOEING-MD
شماره پرواز : 6957
ظرفیت : 1
اصفهان   به    مشهد
قیمت1,352,000 ريال
چهارشنبه 2 اسفند 1396
ساعت پرواز : 21:45
زاگرس ایر
نوع هواپیما : بوئينگ
شماره پرواز : 4102
ظرفیت : 6
اصفهان   به    مشهد
قیمت1,664,000 ريال
چهارشنبه 2 اسفند 1396
ساعت پرواز : 19:45
تابان
نوع هواپیما : بوئينگ
شماره پرواز : 6208
ظرفیت : 7