ترتیب نمایش :

  • ارزانترین پرواز چارتری   اصفهان  به   مشهد  در تاریخ 1396/09/21
پرواز رفت مورد نظرتان را انتخاب نمائید.
اصفهان   به    مشهد
قیمت1,976,000 ريال
سه شنبه 21 آذر 1396
ساعت پرواز : 19:00
ایران ایرتور
نوع هواپیما : بوئينگ
شماره پرواز : 943
ظرفیت : 4
اصفهان   به    مشهد
قیمت2,080,000 ريال
سه شنبه 21 آذر 1396
ساعت پرواز : 18:00
زاگرس ایر
نوع هواپیما : بوئينگ
شماره پرواز : 4102
ظرفیت : 1
اصفهان   به    مشهد
قیمت2,288,000 ريال
سه شنبه 21 آذر 1396
ساعت پرواز : 15:15
تابان
نوع هواپیما : بوئينگ
شماره پرواز : 6210
ظرفیت : 3
Alternate Text