ترتیب نمایش :

  • ارزانترین پرواز چارتری   اصفهان  به   کیش  در تاریخ 1396/12/05
پرواز رفت مورد نظرتان را انتخاب نمائید.
اصفهان   به    کیش
قیمت832,000 ريال
شنبه 5 اسفند 1396
ساعت پرواز : 11:45
زاگرس ایر
نوع هواپیما : B-MD
شماره پرواز : 4004
ظرفیت : 9
اصفهان   به    کیش
قیمت988,000 ريال
شنبه 5 اسفند 1396
ساعت پرواز : 11:00
کاسپین
نوع هواپیما : بوئينگ MD
شماره پرواز : 6935
ظرفیت : 1
اصفهان   به    کیش
قیمت1,560,000 ريال
شنبه 5 اسفند 1396
ساعت پرواز : 22:15
Kish Air
نوع هواپیما : ايرباس 320
شماره پرواز : 7023
ظرفیت : 5