ترتیب نمایش :

  • ارزانترین پرواز چارتری   قشم  به   تهران  در تاریخ 1396/09/21
پرواز رفت مورد نظرتان را انتخاب نمائید.
قشم   به    تهران
قیمت1,352,000 ريال
سه شنبه 21 آذر 1396
ساعت پرواز : 15:50
سپهران
نوع هواپیما : بوئینگ 737
شماره پرواز : 4331
ظرفیت : 2
قشم   به    تهران
قیمت1,456,000 ريال
سه شنبه 21 آذر 1396
ساعت پرواز : 15:00
زاگرس ایر
نوع هواپیما : بوئینگ MD
شماره پرواز : 4086
ظرفیت : 1
قشم   به    تهران
قیمت1,716,000 ريال
سه شنبه 21 آذر 1396
ساعت پرواز : 17:00
زاگرس ایر
نوع هواپیما : B-MD
شماره پرواز : 4034
ظرفیت : 2
قشم   به    تهران
قیمت2,184,000 ريال
سه شنبه 21 آذر 1396
ساعت پرواز : 12:45
زاگرس ایر
نوع هواپیما : بوئينگ MD
شماره پرواز : 4082
ظرفیت : 1
Alternate Text