ترتیب نمایش :

  • ارزانترین پرواز چارتری   بندر عباس  به   تهران  در تاریخ 1395/12/05
بندر عباس   به    تهران
قیمت1,664,000 ريال
پنجشنبه 5 اسفند 1395
ساعت پرواز : 09:00
شرکت هواپیمایی اترک
نوع هواپیما : AIR BUS 320
شماره پرواز : 1910
ظرفیت : 5
بندرعباس   به    تهران
قیمت1,664,000 ريال
پنجشنبه 5 اسفند 1395
ساعت پرواز : 10:40
کاسپین ایر
نوع هواپیما : بوئینگ
شماره پرواز : 6941
ظرفیت : 9
Bandar Abbas   به    تهران
قیمت2,987,000 ريال
پنجشنبه 5 اسفند 1395
ساعت پرواز : 20:00
Kish Air
نوع هواپیما : بوئينگ MD
شماره پرواز : 7088
ظرفیت : 1
Alternate Text