ترتیب نمایش :

  • ارزانترین پرواز چارتری   تهران  به   اهواز  در تاریخ 1396/09/21
پرواز رفت مورد نظرتان را انتخاب نمائید.
تهران   به    اهواز
قیمت1,300,000 ريال
سه شنبه 21 آذر 1396
ساعت پرواز : 17:00
تابان
نوع هواپیما : بوئینگ MD
شماره پرواز : 6275
ظرفیت : 7
تهران   به    Ahwaz
قیمت1,352,000 ريال
سه شنبه 21 آذر 1396
ساعت پرواز : 16:30
کاسپین
نوع هواپیما : B-MD
شماره پرواز : 018
ظرفیت : 3
تهران   به    Ahwaz
قیمت1,404,000 ريال
سه شنبه 21 آذر 1396
ساعت پرواز : 19:50
ساها
نوع هواپیما : بوئینگ ۷۳۷
شماره پرواز : 160
ظرفیت : 1
تهران   به    اهواز
قیمت1,768,000 ريال
سه شنبه 21 آذر 1396
ساعت پرواز : 08:45
تابان
نوع هواپیما : بوئینگ MD
شماره پرواز : 6245
ظرفیت : 2
تهران   به    اهواز
قیمت1,820,000 ريال
سه شنبه 21 آذر 1396
ساعت پرواز : 16:00
آتا ایر
نوع هواپیما : بوئینگ MD
شماره پرواز : 5627
ظرفیت : 3
تهران   به    Ahwaz
قیمت2,080,000 ريال
سه شنبه 21 آذر 1396
ساعت پرواز : 21:00
Kish Air
نوع هواپیما : بوئينـــگ MD
شماره پرواز : 7031
ظرفیت : 3
Alternate Text