ترتیب نمایش :

  • ارزانترین پرواز چارتری   تهران  به   اهواز  در تاریخ 1396/12/05
پرواز رفت مورد نظرتان را انتخاب نمائید.
تهران   به    Ahwaz
قیمت2,288,000 ريال
شنبه 5 اسفند 1396
ساعت پرواز : 18:15
Kish Air
نوع هواپیما : بوئينگ MD
شماره پرواز : 7031
ظرفیت : 4