ترتیب نمایش :

  • ارزانترین پرواز چارتری   تهران  به   اصفهان  در تاریخ 1396/12/05
پرواز رفت مورد نظرتان را انتخاب نمائید.
تهران   به    اصفهان
قیمت1,092,000 ريال
شنبه 5 اسفند 1396
ساعت پرواز : 08:45
تابان
نوع هواپیما : بوئينگ MD
شماره پرواز : 6291
ظرفیت : 7
تهران   به    اصفهان
قیمت2,808,000 ريال
شنبه 5 اسفند 1396
ساعت پرواز : 18:55
آتا
نوع هواپیما : B-MD
شماره پرواز : 5700
ظرفیت : 4