ترتیب نمایش :

  • ارزانترین پرواز چارتری   تهران  به   Bakhtaran  در تاریخ 1395/12/04
تهران   به    Bakhtaran
قیمت1,339,000 ريال
چهارشنبه 4 اسفند 1395
ساعت پرواز : 16:10
کاسپین
نوع هواپیما : بوئينگ
شماره پرواز : 032
ظرفیت : 1
Alternate Text