ترتیب نمایش :

  • ارزانترین پرواز چارتری   تهران  به   شیراز  در تاریخ 1396/09/21
پرواز رفت مورد نظرتان را انتخاب نمائید.
تهران   به    شیراز
قیمت1,040,000 ريال
سه شنبه 21 آذر 1396
ساعت پرواز : 05:40
کاسپین ایر
نوع هواپیما : بوئینگ MD
شماره پرواز : 038
ظرفیت : 1
تهران   به    شیراز
قیمت1,861,600 ريال
سه شنبه 21 آذر 1396
ساعت پرواز : 13:55
آتا
نوع هواپیما : بوِئينگ
شماره پرواز : 5623
ظرفیت : 5
تهران   به    شیراز
قیمت1,976,000 ريال
سه شنبه 21 آذر 1396
ساعت پرواز : 23:40
سپهران
نوع هواپیما : بوئینگ 737
شماره پرواز : 4309
ظرفیت : 5
تهران   به    شیراز
قیمت2,808,000 ريال
سه شنبه 21 آذر 1396
ساعت پرواز : 20:25
کاسپین
نوع هواپیما : بويينگ
شماره پرواز : 048
ظرفیت : 2
تهران   به    شیراز
قیمت2,808,000 ريال
سه شنبه 21 آذر 1396
ساعت پرواز : 18:45
هواپیمایی ساها
نوع هواپیما : بوئینگ 737
شماره پرواز : 156
ظرفیت : 9
تهران   به    شیراز
قیمت3,016,000 ريال
سه شنبه 21 آذر 1396
ساعت پرواز : 18:40
سپهران
نوع هواپیما : بوئینگ 737
شماره پرواز : 4303
ظرفیت : 2
Alternate Text