ترتیب نمایش :

  • ارزانترین پرواز چارتری   تهران  به   مشهد  در تاریخ 1396/12/05
پرواز رفت مورد نظرتان را انتخاب نمائید.
تهران   به    مشهد
قیمت1,040,000 ريال
شنبه 5 اسفند 1396
ساعت پرواز : 08:20
آتا
نوع هواپیما : B-737
شماره پرواز : 5698
ظرفیت : 3
تهران   به    مشهد
قیمت41,600,000 ريال
شنبه 5 اسفند 1396
ساعت پرواز : 08:00
اترک
نوع هواپیما : ايرباس
شماره پرواز : 4041
ظرفیت : 9