ترتیب نمایش :

  • ارزانترین پرواز چارتری   تهران  به   کیش  در تاریخ 1396/09/21
پرواز رفت مورد نظرتان را انتخاب نمائید.
تهران   به    کیش
قیمت1,300,000 ريال
سه شنبه 21 آذر 1396
ساعت پرواز : 06:20
زاگرس ایر
نوع هواپیما : بوئینگ MD
شماره پرواز : 4051
ظرفیت : 3
تهران   به    کیش
قیمت1,341,600 ريال
سه شنبه 21 آذر 1396
ساعت پرواز : 17:45
زاگرس ایر
نوع هواپیما : AIR BUS
شماره پرواز : 4071
ظرفیت : 6
تهران   به    کیش
قیمت1,352,000 ريال
سه شنبه 21 آذر 1396
ساعت پرواز : 09:35
ساها
نوع هواپیما : بويينگ 737
شماره پرواز : 154
ظرفیت : 5
تهران   به    کیش
قیمت1,404,000 ريال
سه شنبه 21 آذر 1396
ساعت پرواز : 17:15
کیش ایر
نوع هواپیما : BOEING MD
شماره پرواز : 7081
ظرفیت : 1
تهران   به    کیش
قیمت1,445,600 ريال
سه شنبه 21 آذر 1396
ساعت پرواز : 19:25
معراج
نوع هواپیما : ایرباس
شماره پرواز : 2820
ظرفیت : 2
تهران   به    کیش
قیمت1,456,000 ريال
سه شنبه 21 آذر 1396
ساعت پرواز : 17:00
آتا ایر
نوع هواپیما : بوئینگ MD
شماره پرواز : 5712
ظرفیت : 7
تهران   به    کیش
قیمت1,456,000 ريال
سه شنبه 21 آذر 1396
ساعت پرواز : 21:45
کیش ایر
نوع هواپیما : بوئینگ
شماره پرواز : 7057
ظرفیت : 2
تهران   به    کیش
قیمت1,497,600 ريال
سه شنبه 21 آذر 1396
ساعت پرواز : 22:00
کیش ایر
نوع هواپیما : بوئینگ MD
شماره پرواز : 7025
ظرفیت : 3
تهران   به    کیش
قیمت1,508,000 ريال
سه شنبه 21 آذر 1396
ساعت پرواز : 22:45
کیش ایر
نوع هواپیما : بوئینگ MD
شماره پرواز : 7129
ظرفیت : 2
تهران   به    کیش
قیمت1,664,000 ريال
سه شنبه 21 آذر 1396
ساعت پرواز : 13:00
تابان
نوع هواپیما : بوئينگ MD
شماره پرواز : 6263
ظرفیت : 2
تهران   به    کیش
قیمت1,768,000 ريال
سه شنبه 21 آذر 1396
ساعت پرواز : 10:15
Kish Air
نوع هواپیما : بوئينـــگ MD
شماره پرواز : 7125
ظرفیت : 1
تهران   به    کیش
قیمت1,820,000 ريال
سه شنبه 21 آذر 1396
ساعت پرواز : 17:40
سپهران
نوع هواپیما : بوئينگ 737
شماره پرواز : 4312
ظرفیت : 4
Alternate Text