ترتیب نمایش :

  • ارزانترین پرواز چارتری   تهران  به   کیش  در تاریخ 1396/12/05
پرواز رفت مورد نظرتان را انتخاب نمائید.
تهران   به    کیش
قیمت520,000 ريال
شنبه 5 اسفند 1396
ساعت پرواز : 19:10
آتا
نوع هواپیما : B-MD
شماره پرواز : 5712
ظرفیت : 5
تهران   به    کیش
قیمت520,000 ريال
شنبه 5 اسفند 1396
ساعت پرواز : 10:15
Kish Air
نوع هواپیما : بوئينـــگ MD
شماره پرواز : 7125
ظرفیت : 3
تهران   به    کیش
قیمت572,000 ريال
شنبه 5 اسفند 1396
ساعت پرواز : 17:45
زاگرس ایر
نوع هواپیما : بوئينگ ام دي
شماره پرواز : 4071
ظرفیت : 2
تهران   به    کیش
قیمت624,000 ريال
شنبه 5 اسفند 1396
ساعت پرواز : 12:45
Kish Air
نوع هواپیما : بوئينـــگ MD
شماره پرواز : 7053
ظرفیت : 3
تهران   به    کیش
قیمت728,000 ريال
شنبه 5 اسفند 1396
ساعت پرواز : 21:45
Kish Air
نوع هواپیما : بوئينگ
شماره پرواز : 7057
ظرفیت : 8