ترتیب نمایش :

  • ارزانترین پرواز چارتری   شیراز  به   تهران  در تاریخ 1396/09/21
پرواز رفت مورد نظرتان را انتخاب نمائید.
شیراز   به    تهران
قیمت1,976,000 ريال
سه شنبه 21 آذر 1396
ساعت پرواز : 21:00
هواپیمایی ساها
نوع هواپیما : بوئینگ 737
شماره پرواز : 157
ظرفیت : 9
شیراز   به    تهران
قیمت2,069,600 ريال
سه شنبه 21 آذر 1396
ساعت پرواز : 13:00
کاسپین ایر
نوع هواپیما :
شماره پرواز : 039
ظرفیت : 2
شیراز   به    تهران
قیمت2,173,600 ريال
سه شنبه 21 آذر 1396
ساعت پرواز : 16:30
آتا
نوع هواپیما : بوِئينگ
شماره پرواز : 5624
ظرفیت : 5
شیراز   به    تهران
قیمت2,600,000 ريال
سه شنبه 21 آذر 1396
ساعت پرواز : 22:05
کاسپین
نوع هواپیما : بويينگ
شماره پرواز : 049
ظرفیت : 3
Alternate Text