ترتیب نمایش :

  • ارزانترین پرواز چارتری   مشهد  به   اهواز  در تاریخ 1395/12/09
مشهد   به    اهواز
قیمت2,069,600 ريال
دوشنبه 9 اسفند 1395
ساعت پرواز : 12:00
کاسپین ایر
نوع هواپیما :
شماره پرواز : 6912
ظرفیت : 9
مشهد   به    اهواز
قیمت2,080,000 ريال
دوشنبه 9 اسفند 1395
ساعت پرواز : 12:00
تابان
نوع هواپیما : بوئینگ MD
شماره پرواز : 6213
ظرفیت : 9
Alternate Text