ترتیب نمایش :

  • ارزانترین پرواز چارتری   مشهد  به   اصفهان  در تاریخ 1396/12/02
پرواز رفت مورد نظرتان را انتخاب نمائید.
مشهد   به    اصفهان
قیمت624,000 ريال
چهارشنبه 2 اسفند 1396
ساعت پرواز : 08:50
زاگرس ایر
نوع هواپیما : ABS
شماره پرواز : 4109
ظرفیت : 9
مشهد   به    اصفهان
قیمت676,000 ريال
چهارشنبه 2 اسفند 1396
ساعت پرواز : 09:45
کاسپین
نوع هواپیما : BOEING MD
شماره پرواز : 6956
ظرفیت : 2
مشهد   به    اصفهان
قیمت1,331,200 ريال
چهارشنبه 2 اسفند 1396
ساعت پرواز : 22:15
تابان
نوع هواپیما : بوئينگ
شماره پرواز : 6207
ظرفیت : 5
مشهد   به    اصفهان
قیمت1,352,000 ريال
چهارشنبه 2 اسفند 1396
ساعت پرواز : 20:10
زاگرس ایر
نوع هواپیما : بوئينگ
شماره پرواز : 4103
ظرفیت : 5