ترتیب نمایش :

  • ارزانترین پرواز چارتری   مشهد  به   اصفهان  در تاریخ 1397/03/05
پرواز رفت مورد نظرتان را انتخاب نمائید.
مشهد   به    اصفهان
قیمت1,224,000 ريال
شنبه 5 خرداد 1397
ساعت پرواز : 20:30
تابان
نوع هواپیما : BOEING-MD
شماره پرواز : 6205
ظرفیت : 2