ترتیب نمایش :

  • ارزانترین پرواز چارتری   مشهد  به   اصفهان  در تاریخ 1396/09/21
پرواز رفت مورد نظرتان را انتخاب نمائید.
مشهد   به    اصفهان
قیمت1,820,000 ريال
سه شنبه 21 آذر 1396
ساعت پرواز : 16:00
زاگرس ایر
نوع هواپیما : B-MD
شماره پرواز : 4103
ظرفیت : 3
مشهد   به    اصفهان
قیمت1,872,000 ريال
سه شنبه 21 آذر 1396
ساعت پرواز : 13:00
آتا
نوع هواپیما : BOEING-MD
شماره پرواز : 5704
ظرفیت : 5
مشهد   به    اصفهان
قیمت1,872,000 ريال
سه شنبه 21 آذر 1396
ساعت پرواز : 23:00
تابان
نوع هواپیما : بوئينگ
شماره پرواز : 6205
ظرفیت : 4
Alternate Text