ترتیب نمایش :

  • ارزانترین پرواز چارتری   مشهد  به   تهران  در تاریخ 1396/12/05
پرواز رفت مورد نظرتان را انتخاب نمائید.
مشهد   به    تهران
قیمت2,080,000 ريال
شنبه 5 اسفند 1396
ساعت پرواز : 15:30
آتا
نوع هواپیما : B-737
شماره پرواز : 5699
ظرفیت : 3
مشهد   به    تهران
قیمت41,600,000 ريال
شنبه 5 اسفند 1396
ساعت پرواز : 16:00
اترک
نوع هواپیما : ايرباس
شماره پرواز : 4042
ظرفیت : 9