ترتیب نمایش :

  • ارزانترین پرواز چارتری   مشهد  به   تهران  در تاریخ 1396/09/21
پرواز رفت مورد نظرتان را انتخاب نمائید.
مشهد   به    تهران
قیمت1,716,000 ريال
سه شنبه 21 آذر 1396
ساعت پرواز : 16:55
ساها
نوع هواپیما : بوئینگ ۷۳۷
شماره پرواز : 159
ظرفیت : 5
مشهد   به    تهران
قیمت1,716,000 ريال
سه شنبه 21 آذر 1396
ساعت پرواز : 20:30
زاگرس ایر
نوع هواپیما : بوئینگ MD
شماره پرواز : 4026
ظرفیت : 9
مشهد   به    تهران
قیمت1,716,000 ريال
سه شنبه 21 آذر 1396
ساعت پرواز : 21:45
زاگرس ایر
نوع هواپیما : بوئينگ MD
شماره پرواز : 4044
ظرفیت : 6
مشهد   به    تهران
قیمت1,820,000 ريال
سه شنبه 21 آذر 1396
ساعت پرواز : 16:30
کاسپین ایر
نوع هواپیما : BOEING MD
شماره پرواز : 027
ظرفیت : 6
مشهد   به    تهران
قیمت2,184,000 ريال
سه شنبه 21 آذر 1396
ساعت پرواز : 16:10
هواپیمایی ساها
نوع هواپیما : بوئینگ737
شماره پرواز : 163
ظرفیت : 3
مشهد   به    تهران
قیمت2,184,000 ريال
سه شنبه 21 آذر 1396
ساعت پرواز : 14:30
تابان
نوع هواپیما : بوئینگ MD
شماره پرواز : 6223
ظرفیت : 1
مشهد   به    تهران
قیمت2,184,000 ريال
سه شنبه 21 آذر 1396
ساعت پرواز : 19:30
تابان
نوع هواپیما : R J تابان
شماره پرواز : 6255
ظرفیت : 1
مشهد   به    تهران
قیمت2,288,000 ريال
سه شنبه 21 آذر 1396
ساعت پرواز : 19:00
تابان
نوع هواپیما :
شماره پرواز : 6325
ظرفیت : 5
Alternate Text