ترتیب نمایش :

  • ارزانترین پرواز چارتری   کیش  به   اهواز  در تاریخ 1396/12/02
پرواز رفت مورد نظرتان را انتخاب نمائید.
کیش   به    Ahwaz
قیمت1,861,600 ريال
چهارشنبه 2 اسفند 1396
ساعت پرواز : 20:30
Kish Air
نوع هواپیما : بوِئينگ
شماره پرواز : 7031
ظرفیت : 4
کیش   به    Ahwaz
قیمت1,861,600 ريال
چهارشنبه 2 اسفند 1396
ساعت پرواز : 20:30
Kish Air
نوع هواپیما : بوئينگ
شماره پرواز : 7130
ظرفیت : 9