ترتیب نمایش :

  • ارزانترین پرواز چارتری   کیش  به   تهران  در تاریخ 1396/12/05
پرواز رفت مورد نظرتان را انتخاب نمائید.
کیش   به    تهران
قیمت2,080,000 ريال
شنبه 5 اسفند 1396
ساعت پرواز : 20:15
زاگرس ایر
نوع هواپیما : A-320
شماره پرواز : 4070
ظرفیت : 3
کیش   به    تهران
قیمت2,132,000 ريال
شنبه 5 اسفند 1396
ساعت پرواز : 20:00
Kish Air
نوع هواپیما : بوئينـــگ MD
شماره پرواز : 7124
ظرفیت : 2
کیش   به    تهران
قیمت2,236,000 ريال
شنبه 5 اسفند 1396
ساعت پرواز : 21:50
آتا
نوع هواپیما : B-MD
شماره پرواز : 5713
ظرفیت : 6
کیش   به    تهران
قیمت2,288,000 ريال
شنبه 5 اسفند 1396
ساعت پرواز : 14:15
زاگرس ایر
نوع هواپیما : A-320
شماره پرواز : 4050
ظرفیت : 3