نمایشنامه‌خوانی   کله پوک‌ها

زمان
شنبه 08 اردیبهشت 1397
ساعت 18:00
مکان
پردیس تئاتر شهرزاد - سالن سه
قیمت بلیط
30,000 تومان

نمایشنامه‌خوانی   آواز قو

زمان
شنبه 15 اردیبهشت 1397
ساعت 19:00 و 21:00
مکان
پردیس تئاتر شهرزاد - سالن دو
قیمت بلیط
30,000 تومان

نمایش   رقص کاغذپاره‌ها

زمان
پنجشنبه 06 اردیبهشت 1397
ساعت 20:00
مکان
پردیس تئاتر شهرزاد - سالن سه
قیمت بلیط
25,000 تومان

نمایش   قند خون

زمان
شنبه 08 اردیبهشت 1397
ساعت 19:00 و 21:00
مکان
تئاتر باران
قیمت بلیط
30,000 تومان

نمایش   روال عادی

زمان
سه‌شنبه 11 اردیبهشت 1397
ساعت 21:30
مکان
عمارت ارغنون- سالن 2
قیمت بلیط
30,000 تومان

نمایشنامه‌خوانی   قطع دست در اسپوکن

زمان
یکشنبه 09 اردیبهشت 1397
ساعت 19:00
مکان
سالن مستطیل
قیمت بلیط
10,000 تومان

نمایش   آخرین قطعه پازل

زمان
سه‌شنبه 04 اردیبهشت 1397
ساعت 17:30
مکان
تماشاخانه سه‌نقطه - سالن خسرو شکیبایی
قیمت بلیط
20,000 تومان

نمایش   زندگی به سبک گوئن آتون

زمان
چهارشنبه 05 اردیبهشت 1397
ساعت 18:30
مکان
پلاتوی حوزه هنری - زاهدان
قیمت بلیط
8,000 تومان

نمایشنامه‌خوانی   تاریکی است

زمان
شنبه 08 اردیبهشت 1397
ساعت 12:30
مکان
دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) - سالن فارابی
قیمت بلیط
5,000 تومان

فیلم‌تئاتر   سیندرلا

زمان
پنجشنبه 06 اردیبهشت 1397
ساعت 17:00
مکان
مکتب تهران
قیمت بلیط
12,000 تومان

نمایش   نامزد ویولت

زمان
یکشنبه 19 فروردین 1397
ساعت 20:00
مکان
خانه موزه استاد عزت الله انتظامی (قیطریه)
قیمت بلیط
30,000 تومان

نمایش   عمارت خانه ارواح

زمان
دوشنبه 27 فروردین 1397
ساعت 18:00
مکان
عمارت ارغنون- سالن 2
قیمت بلیط
25,000 تومان

نمایش   سیندرلا از فرنگ اومده

زمان
چهارشنبه 29 فروردین 1397
ساعت 19:30
مکان
سرای محله دهقان
قیمت بلیط
30,000 تومان

نمایش   علیمردان خان

زمان
شنبه 25 فروردین 1397
ساعت 18:30
مکان
فرهنگسرای امام خمینی (ره) - زنجان
قیمت بلیط
20,000 تومان

نمایشنامه‌خوانی   سه شب با مادوکس

زمان
دوشنبه 03 اردیبهشت 1397
ساعت 14:15
مکان
دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) - سالن فارابی
قیمت بلیط
5,000 تومان

نمایش   عشق شرقی گودو

زمان
یکشنبه 26 فروردین 1397
ساعت 19:15
مکان
ایرانشهر - سالن استاد ناظرزاده کرمانی
قیمت بلیط
35,000 تومان

نمایش   دیابولیک: رومئو و ژولیت

زمان
چهارشنبه 15 فروردین 1397
ساعت 20:00 و 22:00
مکان
ایرانشهر - سالن استاد سمندریان
قیمت بلیط
60,000 و 50,000 تومان

نمایش   بمب گذاری دیسکو قاهره

زمان
دوشنبه 10 اردیبهشت 1397
ساعت 19:00
مکان
تئاتر باران
قیمت بلیط
35,000 تومان

  تابوت عهد

زمان
یکشنبه 09 اردیبهشت 1397
ساعت 21:00
مکان
تئاتر باران
قیمت بلیط
30,000 تومان

نمایش   سانتی متر

زمان
پنجشنبه 16 فروردین 1397
ساعت 20:30
مکان
خانه هنرمندان - سالن استاد انتظامی
قیمت بلیط
20,000 تومان