نمایشنامه‌خوانی   چهار صندوق

زمان
شنبه 05 اسفند 1396
ساعت 19:00
مکان
تماشاخانه پالیز، سالن 2
قیمت بلیط
17,000 تومان

نمایشنامه‌خوانی   مرگ و دوشیزه

زمان
شنبه 05 اسفند 1396
ساعت 21:00
مکان
تئاتر باران
قیمت بلیط
15,000 تومان

نمایشنامه‌خوانی   مرزداران

زمان
شنبه 05 اسفند 1396
ساعت 17:30
مکان
تالار مولوی - سالن اصلی
قیمت بلیط
10,000 تومان

نمایش   پیکر زن همچون میدان نبرد

زمان
چهارشنبه 02 اسفند 1396
ساعت 21:00
مکان
عمارت ارغنون- سالن 2
قیمت بلیط
25,000 تومان

نمایش   ماندنی

زمان
شنبه 05 اسفند 1396
ساعت 18:00 و 20:00
مکان
عمارت ارغنون- سالن 2
قیمت بلیط
20,000 تومان

نمایش   خشم شدید فیلیپ هوتس

زمان
چهارشنبه 02 اسفند 1396
ساعت 20:30
مکان
تماشاخانه سه‌نقطه - سالن خسرو شکیبایی
قیمت بلیط
20,000 تومان

کارگاه   از فکر تا اجرا

زمان
یکشنبه 06 اسفند 1396
مکان
تئاتر باران
قیمت بلیط
800,000 تومان

نمایش   افسانه شهرآواز

زمان
پنجشنبه 03 اسفند 1396
ساعت 19:00
مکان
مجموعه باغ کتاب تهران (سالن 8)
قیمت بلیط
18,000 تومان

نمایش   دوئت

زمان
چهارشنبه 02 اسفند 1396
ساعت 17:45
مکان
پلاتو روباز مجتمع فرشچیان شهر اصفهان
قیمت بلیط
20,000 تومان

نمایشنامه‌خوانی   شیش و بش

زمان
پنجشنبه 03 اسفند 1396
ساعت 19:30
مکان
عمارت ارغنون- سالن 2
قیمت بلیط
15,000 تومان

نمایش   باغ وحش شیشه ای

زمان
چهارشنبه 18 بهمن 1396
ساعت 18:30
مکان
تئاترشهر - سالن قشقایی
قیمت بلیط
25,000 تومان

نمایش   در مه بخوان

زمان
پنجشنبه 19 بهمن 1396
ساعت 20:00
مکان
تماشاخانه سنگلج
قیمت بلیط
20,000 تومان

نمایش   ماجراهای حسنی و عمو رادش

زمان
سه‌شنبه 12 دی 1396
ساعت 19:00
مکان
فرهنگسرای ابن سینا
قیمت بلیط
18,000 تومان

نمایش   سوى کابوى

زمان
یکشنبه 15 بهمن 1396
ساعت 20:30
مکان
مجموعه تئاتر دیوار چهارم
قیمت بلیط
30,000 تومان

نمایش   فهرست مردگان

زمان
پنجشنبه 19 بهمن 1396
ساعت 20:30
مکان
ایرانشهر - سالن استاد ناظرزاده کرمانی
قیمت بلیط
40,000 و 35,000 تومان

نمایش   مرگ و دوشیزه

زمان
جمعه 27 بهمن 1396
ساعت 21:00
مکان
تماشاخانه پالیز، سالن 2
قیمت بلیط
30,000 تومان

نمایش   هجده

زمان
چهارشنبه 11 بهمن 1396
ساعت 20:30
مکان
خانه هنرمندان - سالن استاد انتظامی
قیمت بلیط
20,000 تومان

نمایش   خروس

زمان
یکشنبه 06 اسفند 1396
ساعت 20:30
مکان
پردیس تئاتر شهرزاد - سالن سه
قیمت بلیط
30,000 تومان

نمایش   شیرهای خان بابا سلطنه

زمان
چهارشنبه 13 دی 1396
ساعت 21:15
مکان
پردیس تئاتر شهرزاد - سالن یک
قیمت بلیط
25,000، 35,000 و 45,000 تومان

نمایش   اسب

زمان
پنجشنبه 12 بهمن 1396
ساعت 19:00
مکان
کارگاه دکور بنیاد رودکی
قیمت بلیط
35,000 تومان