نمایشگاه بازار سفر 5لغایت 7خرداد در برج میلاد برگزار گردید.حضور مسئولین و همکاران وکارگزاران مختلف در غرفه آداک سفر و استقبال از سایت تراول اینتر همچنین پکیج های ارمنستان و اروپای این شرکت از دستاوردهای مهم این نمایشگاه می باشد.